برگزاری کلاس آموزشی دوره مدیریت سبز در شرکت سایپا آذین

در راستای افزایش سطح آگاهی و برآورده ساختن الزامات ماده 190 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و مدیریت مصرف منابع و حفظ محیط زیست دوره 3 ساعته مدیریت سبز با حضور جناب آقای مهندس کشاورز در سطح کارشناسان و سرپرستان شرکت سایپا آذین برگزار گردید.