کسب رتبه برتر ارزیابی ایمنی حریق توسط شرکت سایپا آذین

شرکت سایپا آذین در آخرین ارزیابی تیم ممیزی معاونت حراست گروه توانست رتبه برتر را در بین 16 شرکت قطعه ساز و تامین کننده گروه را با کسب 91 امتیاز کسب کند . معاونت حراست گروه سایپا در آبانماه سال جاری با اعزام تیم ممیزی به شرکت سایپا آذین که با حضور ارزیابان حرفه ای ایمنی حریق برگزار شد، سیستم اطفاء حریق شرکت سایپا آذین همراه کلیه اقدامات پیشگیرانه، آمادگی در برابر شرایط اضطراری و تجهیزات مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و نهایتا این شرکت با کسب عنوان برترین شرکت در گروه قطعه سازان و تامین کنندگان را نصیب خود نمود . شرکت سایپا آذین به دلیل داشتن محصول فوم و پارچه از جمله شرکت هایی است که مبحث آتش نشانی در آن اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . دکتر حسین شهریاری مدیر عامل شرکت سایپاآذین ضمن تشکر از معاونت محترم حراست گروه سایپا بخاطر برگزاری دوره ارزیابی ایمنی حریق گفت : مبحث ایمنی در سایپا اذین بدلیل تولید صندلی که در آن از پارچه، پلاستیک و فوم تشکیل شده است بسیار حائز اهمیت است لذا از اختصاص بودجه و امکانات لازم در این حوزه خبر داد . دکتر شهریاری در پایان از مدیریت حراست و همکاران آتش نشانی تشکر نموده و بر ضرورت هرگونه اقدام پیشگیرانه و رفع موانع و نقاط ضعف تاکید نمود .