صندلی کوئیک

اولین صندلی برقی طراحی شده توسط شرکت سایپا آذین بوده و مجهز به شش حرکت درجهات مختلف می باشد. تنظیم برقی صندلی راننده و طراحی منحصر به فرد آن از ویژگی صندلی کوئیک می باشد که لذت رانندگی با این خودرو را، دوچندان نموده است. همچنین کلیه تستها، مربوط به اداره استاندارد ملی (ISIRI) را پاس نموده و مورد تایید قرار گرفته است.