هیات مدیره و مدیران ارشد
 • امین حسن زاده
  امین حسن زاده

  مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • سال انتصاب : 1402
 • هومان  خیراندیش
  هومان خیراندیش

  رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل / کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک / مهندسی برق پایه ارشد نظام مهندسی ساختمان تهران
  • سوابق اجرایی : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک خودرو سایپا ( تابان تاخت ) / عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و فائم مقام فنی و تولیدی مدیرعامل شرکت سایپا پرس / عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و قائم مقام فنی و تولیدی مدیرعامل شرکت تولید رینگ سایپا
  • سال انتصاب : 1402
 • شاهرخ  امیری
  شاهرخ امیری

  عضو غیرموظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات : مدیریت بازرگانی
  • سال انتصاب : 1401
 • میر حسین صدر
  میر حسین صدر

  عضو غیرموظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مکانیک
  • سال انتصاب : 1401
 • مجتبی  آرین منش
  مجتبی آرین منش

  قائم مقام مدیرعامل در امور فرهنگی و ارتباطات

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی روابط عمومی/ کارشناسی عمران
  • سال انتصاب : 1401
 • مسعود  برزا
  مسعود برزا

  معاون تولید

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای بهره وری / کارشناسی مهندسی مکانیک
  • سال انتصاب : 1401
 • بهروز  فارسی
  بهروز فارسی

  مدیر طرح و برنامه

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :مهندسی صنایع
  • سال انتصاب : 1402
 • علی درخشنده
  علی درخشنده

  سرپرست مدیریت مالی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت مالی/ دکترای مهندسی مالی
  • سال انتصاب : 1402
 • سعید گودرزی
  سعید گودرزی

  مدیر حراست

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد معارف اسلامی / کارشناسی مهندسی مکانیک
  • سال انتصاب : 1401
 • فردین قاسمی
  فردین قاسمی

  سرپرست مدیریت برنامه ریزی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات
  • سال انتصاب : 1402
 • عباس علیپور
  عباس علیپور

  مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :دکترای مدیریت آموزش عالی
  • سال انتصاب : 1401
 • سهیل مدبری
  سهیل مدبری

  سرپرست مدیریت کیفیت

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مهندسی متالوژی/کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار/ MBA گرایش صنعت خودرو
  • سال انتصاب : 1402