هیات مدیره و مدیران ارشد
 • امین حسن زاده
  امین حسن زاده

  مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • سوابق اجرایی :شرکت پارس خودرو _رئیس لجستیک محصول 1390 الی1402
  • سال انتصاب : 1402
 • میر حسین صدر
  میر حسین صدر

  رئیس و عضو غیر موظف

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مکانیک
  • سوابق اجرایی :شرکت طیف سایپا .قائم مقام مدیرعامل در حوزه مهندسی سال 1401شرکت مگا موتور.مدیر کیفیت موتور 1401 به قبل
  • سال انتصاب : 1401
 • هومان  خیراندیش
  هومان خیراندیش

  عضو موظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل / کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک / مهندسی برق پایه ارشد نظام مهندسی ساختمان تهران
  • سوابق اجرایی : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک خودرو سایپا ( تابان تاخت ) / عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و فائم مقام فنی و تولیدی مدیرعامل شرکت سایپا پرس / عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و قائم مقام فنی و تولیدی مدیرعامل شرکت تولید رینگ سایپا
  • سال انتصاب : 1402
 • شاهرخ  امیری
  شاهرخ امیری

  عضو غیرموظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات : مدیریت بازرگانی
  • سوابق اجرایی :شرکت سایپا _کارشناس مسئول مالی 1382_1398 شرکت سایپا _کارشناس مسئول حسابرسی داخلی 1398_1402
  • سال انتصاب : 1401
 • سید هادی مرتضوی
  سید هادی مرتضوی

  عضو غیرموظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
  • سوابق اجرایی :قائم مقام مدیر عامل شرکت رایزکو 1398-1399/ عضو هیئت مدیره شرکت آوا صنعت الوند 1399- 1401/ عضو هیئت مدیره شرکت تابان تاخت 1401- 1402
  • سال انتصاب : 1401
 • مجتبی  آرین منش
  مجتبی آرین منش

  قائم مقام مدیرعامل در امور فرهنگی و ارتباطات

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی روابط عمومی/ کارشناسی عمران
  • سال انتصاب : 1401
 • مسعود  برزا
  مسعود برزا

  معاون تولید

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای بهره وری / کارشناسی مهندسی مکانیک
  • سال انتصاب : 1401
 • بهرام خسروی
  بهرام خسروی

  سرپرست مدیریت طرح و برنامه

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناس مکانیک کارشناس ارشد کسب و کار
  • سوابق اجرایی :مدیر بازرگانی و فروش سایپاآذین
  • سال انتصاب : 1403
 • مرتضی جاورسی
  مرتضی جاورسی

  سرپرست مدیریت مالی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناس مدیریت صنعتی _ کارشناس ارشد مدیریت مالی
  • سال انتصاب : 1403
 • سعید گودرزی
  سعید گودرزی

  مدیر حراست

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد معارف اسلامی / کارشناسی مهندسی مکانیک
  • سال انتصاب : 1401
 • فردین قاسمی
  فردین قاسمی

  سرپرست مدیریت برنامه ریزی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات
  • سال انتصاب : 1402
 • علی درخشنده
  علی درخشنده

  سرپرست مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت مالی/ دکترای مهندسی مالی
  • سال انتصاب : 1402
 • سهیل مدبری
  سهیل مدبری

  سرپرست مدیریت کیفیت

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مهندسی متالوژی/کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار/ MBA گرایش صنعت خودرو
  • سال انتصاب : 1402