آزمایش های چکاب دوره ای همکاران در شرکت سایپا آذین

آزمایش های چکاب دوره ای همکاران در شرکت سایپا آذین

آزمایش های چکاب دوره ای همکاران در شرکت سایپا آذین با توجه به اهمیت سلامت کارکنان ،طبق روال سال های گذشته آزمایش های چکاب دوره ای همکاران در شرکت سایپا آذین شامل تست اودیومتری (شنوایی سنجی) –تست اپتومتری(بینایی سنجی) –معاینات پزشک –آزمایشات خون و ادرار و .. براساس نوع شغل کارکنان انجام گردید. این آزمایشات در پرونده پزشکی کارکنان ثبت و در صورت نیاز پرسنلی که نیاز به معاینات پزشکی تخصصی تر دارند به مراکز درمانی تخصصی معرفی می گردند. توجه و اهمیت به سلامت پرسنل و کنترل وضعیت جسمانی آنان از مهمترین و اساسی ترین وظایف هر شرکت فعالی می باشد وکنترل سلامت پرسنل و انجام آزمایشهای ادواری علاوه بر جلوگیری از بروز بیماریها و حوادث می تواند نقش بسزایی در بهبود روند کاری در سازمان داشته باشد.