مدیران و اعضای هیات مدیره
 • امین حسن زاده
  امین حسن زاده

  مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • سوابق اجرایی :شرکت پارس خودرو _رئیس لجستیک محصول 1390 الی1402
  • سال انتصاب : 1402
 • میر حسین صدر
  میر حسین صدر

  رئیس و عضو غیر موظف

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مکانیک
  • سوابق اجرایی :شرکت طیف سایپا .قائم مقام مدیرعامل در حوزه مهندسی سال 1401شرکت مگا موتور.مدیر کیفیت موتور 1401 به قبل
  • سال انتصاب : 1401
 • هومان  خیراندیش
  هومان خیراندیش

  عضو موظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل / کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک / مهندسی برق پایه ارشد نظام مهندسی ساختمان تهران
  • سوابق اجرایی : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک خودرو سایپا ( تابان تاخت ) / عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و فائم مقام فنی و تولیدی مدیرعامل شرکت سایپا پرس / عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و قائم مقام فنی و تولیدی مدیرعامل شرکت تولید رینگ سایپا
  • سال انتصاب : 1402
 • شاهرخ  امیری
  شاهرخ امیری

  عضو غیرموظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات : مدیریت بازرگانی
  • سوابق اجرایی :شرکت سایپا _کارشناس مسئول مالی 1382_1398 شرکت سایپا _کارشناس مسئول حسابرسی داخلی 1398_1402
  • سال انتصاب : 1401
 • سید هادی مرتضوی
  سید هادی مرتضوی

  عضو غیرموظف هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
  • سوابق اجرایی :قائم مقام مدیر عامل شرکت رایزکو 1398-1399/ عضو هیئت مدیره شرکت آوا صنعت الوند 1399- 1401/ عضو هیئت مدیره شرکت تابان تاخت 1401- 1402
  • سال انتصاب : 1401
 • مجتبی  آرین منش
  مجتبی آرین منش

  قائم مقام مدیرعامل در امور فرهنگی و ارتباطات

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی روابط عمومی/ کارشناسی عمران
  • سال انتصاب : 1401
 • مسعود  برزا
  مسعود برزا

  معاون تولید

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای بهره وری / کارشناسی مهندسی مکانیک
  • سال انتصاب : 1401
 • بهرام خسروی
  بهرام خسروی

  سرپرست مدیریت طرح و برنامه

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناس مکانیک کارشناس ارشد کسب و کار
  • سوابق اجرایی :مدیر بازرگانی و فروش سایپاآذین
  • سال انتصاب : 1403
 • مرتضی جاورسی
  مرتضی جاورسی

  سرپرست مدیریت مالی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناس مدیریت صنعتی _ کارشناس ارشد مدیریت مالی
  • سال انتصاب : 1403
 • سعید گودرزی
  سعید گودرزی

  مدیر حراست

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد معارف اسلامی / کارشناسی مهندسی مکانیک
  • سال انتصاب : 1401
 • فردین قاسمی
  فردین قاسمی

  سرپرست مدیریت برنامه ریزی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات
  • سال انتصاب : 1402
 • علی درخشنده
  علی درخشنده

  سرپرست مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت مالی/ دکترای مهندسی مالی
  • سال انتصاب : 1402
 • سهیل مدبری
  سهیل مدبری

  سرپرست مدیریت کیفیت

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :کارشناسی مهندسی متالوژی/کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار/ MBA گرایش صنعت خودرو
  • سال انتصاب : 1402
حقوق و مزایای مدیران اصلی

سایپا آذین

حقوق و مزایای مدیران سایپا با رعایت الزامات قانونی و ضوابط شرکت و پس از تصویب هیات مدیره پرداخت می‌شود. ضمناً هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره (حق حضور، پاداش و غیره) با رعایت قوانین مربوطه و منوط به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.کمیته های تخصصی هیات مدیره

کمیته حسابرسی
شماره *نام *نام خانوادگی *مدرک تحصیلی *رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق
1 شاهرخ امیری کارشناسی مدیریت بازرگانی 1402/02/12 شرکت سایپا آذین - کارشناس مسئول مالی - 1382-1398 کارشناس حسابرسی داخلی 1398-1402- و از اردیبهشت سال 1402 به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره
2 آرش بهرام کارشناسی ارشد اقتصاد 1401/07/09 87-81 موسسه حسابرسی - محاسب کیش و موسسه مالی فرد -81-94 گروه سایپا - مدیر مالی و معاونت مالی و اقتصادی -94 تا کنون سرکت های گروه سایپا - مدیر مالی و عضو هایت مدیره
3 قادر ابریشمی کارشناسی ارشد حسابداری 1402/02/30 بیش از 14 سال سابقه اجرایی حسابداری -رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صادرات صنعتی - مدیر مالی و مشاور مالی چندین شرکت
کمیته انتصابات
شماره *نام *نام خانوادگی واحد خدمت پست پیشنهادی مصوبه کمیته انتصابات
1 میر حسین صدر عضو غیر موظف هیئت مدیره رئیس و عضو کمیته
2 علی درخشنده مدیر منابع انسانی دبیر و عضو کمیته
3 امین حسن زاده مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره عضو کمیته
4 سعید گودرزی مدیر حراست عضو کمیته
5 بهرام خسروی مدیر بازاریابی و فروش - سرپرست مدیریت طرح و برنامه عضو کمیته


اطلاعیه های منتشر شده

اطلاعیه های منتشر شده سایت کدال
اطلاعیه های منتشر شده سایت کدال

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

نمایش
گزارشات پایداری
عنوان توضیحات تاریخ تصویر
گزارشات پایداری گزارش پایداری منتهی به 1401/12/29 1402/03/23
سهامداران
 • سهام داران
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
کمیته ریسک
شماره *نام *نام خانوادگی *مدرک تحصیلی واحد خدمت پست پیشنهادی
1 شاهرخ امیری کارشناسی عضو غیر موظف هیئت مدیره رئیس کمیته
2 مرتضی جاورسی کارشناسی مالی دبیر کمیته
3 بهرام خسروی کارشناسی ارشد بازرگانی - طرح و برنامه عضو کمیته